Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VĂN HÓA THỂ THAO & GIẢI TRÍ HÒA BÌNH
Cơ sở 1:
 Địa chỉ: 54-56 Nguyễn Khuyến, Đông Đa, Hà Nội
 Điện thoại: 046 2757081 - 0902 513 538
 Cơ sở 2:
Địa chỉ : 29 Đê La Thành
Điện thoại 0435135383-0984909827
Email:admin@hoabinhgym.com 
 Website: www.hoabinhgym.com 

 

   

 

 


Hỗ trợ trực tuyến

Nhân viên 1


Email:admin@hoabinhgym.com

Điện thoại:0902513538

Nhân viên 2


Email:admin@hoabinhgym.com

Điện thoại:0902513538

Bản đồ

Video

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/BpADoq9JUZE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Thời tiết

Đối tác

Số lượng truy cập